Slijtage van uw assets?

Slijtage kan verschillende vormen aannemen

Tekst over slijtage

Slijtage doordat oppervlakken over elkaar schuren en slijtsporen veroorzaken.

Het materiaaloppervlak slijt af door vaste onderdelen, vloeistoffen of gassen.

Aantasting door blootstelling aan verwering, vocht of chemicaliën.

Product blijft kleven tijdens het productieproces, met stilstanden tot gevolg.

Door een verschil in elektrische spanning of temperatuur ontstaat slijtage.

Slijtage leidt tot een verlies van de oorspronkelijke maat van het productiemiddel.

Slijtage kan verschillende vormen aannemen