Erosie

Het materiaaloppervlak slijt af door vaste onderdelen, vloeistoffen of gassen.

Bij deze vorm van slijtage ontstaan slijtsporen in het oppervlak doordat vaste delen, vloeistoffen of gassen langs het onderdeel bewegen. Aantasting door erosie kan aanzienlijk versneld worden in combinatie met chemische aantasting.

Slijtage van uw assets?