OBBC

Bij OBBC in Oosterzele wordt steenpuin gebroken onder extreme omstandigheden.

Bij het breken van steenpuin op de site te Oosterzele maakt men gebruik van de robuuste Kleemann steenbreker SHB 12/90M. Deze breker herleidt het steenpuin tot kleinere fracties d.m.v. een rotor waarop slaglijsten bevestigd zijn.

Deze slaglijsten zijn vervaardigd uit electrogietstaal met een marten-sitische structuur voorzien van slijtvaste lagen en vangen de grootste impact op bij het breken van steenpuin.

Er gaat gemiddeld 200 ton per uur door deze breker. Onder deze extreem abrasieve materie krijgt de rotor het zeer hard te verduren.

De slijtage situeert zich over het volledige manteloppervlak van de cilindervormige rotor die, zonder maatregelen te treffen, zo ver zal wegslijten dat de slaglijsten niet meer kunnen bevestigd worden en de rotor in onbalans raakt. Op dat moment kan men de rotor enkel nog vervangen.

Oplossing

Om dergelijk schade te voorkomen is het onontbeerlijk om het rotor-oppervlak opnieuw op te lassen met een hardmetaallegering aangepast aan de impact van het steenpuin.

Om de standtijd van deze rotor te optimaliseren houdt Durallco rekening met verschillende factoren:

  • Metaalsoort van de rotor
  • Aard van het te breken materiaal
  • Mechanische belasting
  • Temperatuursbelasting

Om langere standtijden te realiseren, wat resulteert in een grotere kosten-besparing, ziet Durallco het als een uitdaging om haar legeringen steeds verder te optimaliseren.

Daartoe onderhoudt de R&D afdeling binnen Durallco een nauwe samen-werking met universiteiten en onderzoekslabo’s.

On-Site interventie

Durallco bepaalt welke manier van werken het voordeligst is voor de klant. Kan Durallco het werk in haar atelier te Oudenaarde uitvoeren of is het interessanter de job On-Site uit te voeren?

Bij interventies zoals bij O.B.B.C. is het vanzelfsprekend dat de rotor On-Site opgelast wordt.

Op deze manier bespaart de klant niet alleen op het uit- en inbouwen van de rotor, maar ook op het vroegtijdig vervangen van lagers en extra kosten door eventueel verkeerde handelingen tijdens het uit- of inbouwen.

Gezien de rotor een langere standtijd krijgt en deze steeds opnieuw oplasbaar is, kan de klant de vrijgekomen budgetten aanwenden voor andere innovatieve investeringen.    

Periodieke controles leiden tot een efficiëntere onderhoudsplanning.

Download deze case
Bekijk ook deze cases