Thermisch spuiten

HVOF / plasma / vlamspuiten / arc spray / insmelten

Toepassingen van thermisch spuiten:

Slijtage: ventilatoren, doseer- en afsluitsluizen, bochtstukken, kleppen, zuigmonden, sassen, mengers, hakkerrotors, verbrandingsovens, warmtewisselaars, transportschroeven, rails, transportrollen, geleidingsplaten, mengtrommels, brekers, ...

Corrosie: boilerbuizen, silo's, thermokoppels, scheepsbouw, straatmeubilair, poorten, trailers, ...

Bij HVOF worden poederdeeltjes met zeer hoge snelheid en een in verhouding lage temperatuur naar het werkstuk geprojecteerd. Hierdoor vormt zich op het werkstuk een deklaag met een hoge dichtheid, een bijzonder hoge hechtingswaarde en geringe inwendige spanningen. Als spuitmaterialen kunnen wolframcarbiden, chroomcarbiden maar ook een reeks van roestvaste stalen gebruikt worden.

Bij het plasmaspuiten wordt het materiaal dat verspoten moet worden (in poeder- of draadvorm) in een plasmastraal gebracht afkomstig van een plasmatoorts. In de straal, waarbij de temperatuur rond de 10.000 °C ligt, wordt het materiaal gesmolten en voortgestuwd tegen het substraat. Daar worden de gesmolten druppels platgevormd, stollen ze snel en vormen een coating.

Bij het vlamspuitproces wordt de warmte om het opspuitpoeder of de opspuitdraad te verspuiten gehaald uit de verbranding van een gas (gewoonlijk acetyleen of propaan) en zuurstof. Tijdens het proces wordt het materiaal verspoten in gesmolten vorm om een coating te vormen op het substraat.

Bij elektrisch draadspuiten worden twee metalen draden in een elektrische vlamboog gesmolten (3000°C – 6000°C) en door middel van perslucht aan hoge snelheid (100 – 150 m/s) gespoten op een voorbehandeld ontvangstmateriaal. Door het combineren van verschillende soorten metalen of legeringen worden pseudolegeringen mogelijk waardoor een maximaal geadapteerde coating ontstaat.

Door het insmelten van een thermisch gespoten coating verkrijgt men een metallische binding en een hermetische bescherming van de coating. De coating en het basismateriaal worden één.