Specialist in oppervlaktebehandeling

Durallco is gespecialiseerd in oppervlaktebehandeling van slijtage- en corrosieonderhevige materialen d.m.v. elektrisch draadspuiten on-site, insmelten van thermisch gespoten coatings en hardoplassen.

Vanuit een predictief onderhoudsplan worden slijtagegevoelige onderdelen in kaart gebracht, periodiek opgemeten en getoetst aan een herstelling-  of vervangingskosten-batenanalyse. Een selectieve en gecontroleerde oppervlaktebehandeling van slijtagegevoelige onderdelen garandeert een belangrijke optimalisering van het produktierendement en een kostenbesparing in onderhoud.

Productierendement:

  • Minder en kortere productiestilstanden
  • Minder kwaliteitsuitval

Kostenbesparing:

  • De levensduur van het behandelde onderdeel wordt aanzienlijk verlengd
  • Voordelen van oppervlaktebehandeling on-site:
  • Geen uit - en inbouwkosten
  • Geen transportkosten
  • Geen risico op verkeerde handelingen tijdens het uit- of inbouwen
  • Vermijden van vroegtijdige vervanging van kogellagers, dichtingen, ...
  • Roterende onderdelen worden opnieuw uitgebalanceerd. Indien nodig kan tevens een uitlijning uitgevoerd worden.